Créer un site internet

Free VPN

Free vpn vs paid vpn

VPN رایگان چه تفاوتی با VPN پولی دارد

Le 01/02/2022

آیا تفاوت عمده و قابل توجهی در مقایسه VPN های رایگان در مقابل VPN های پولی وجود دارد؟ به غیر از هزینه و قیمت ، آنها هر دو VPN هستند ، بنابراین باید بتوانند همان تجربه و کارایی را به شما ارائه دهند ، ولی آیا این گفته درست است؟

نه کاملا. در واقع، وقتی شروع به بررسی دقیق تر معایب اصلی می کنید که VPN های رایگان را از همتایان پولی خود متمایز می کند، در آن زمان است که موضوع واقعاً جالب می شود.

تنها عامل خرید vpn که می توانید از آن شکایت کنید بحث قیمت و هزینه است. اما وقتی صحبت از VPN های رایگان به میان می آید، معایب آن بسیار بیشتر از مزایای آن است.

×