Créer un site internet

captcha

Captcha vpn

دلایل نمایش صفحه CAPTCHA توسط گوگل هنگام استفاده از VPN

Le 01/02/2022

وقتی از VPN استفاده می کنید، گوگل با CAPTCHA ممکن است شما را غافلگیر کند. در حال جستجوی موضوعات مورد نظر خود هستید که ناگهان با صفحه CAPTCHA مواجه می شوید.

اگر کنجکاو هستید که چرا هنگام استفاده از VPN این اتفاق می افتد، با ادامه مقاله همراه باشید تا دلایل این نمایش آن را بررسی کنیم.

×